Ustawa o rodowych siedzibach w obwodzie briańskim, Rosja


W obwodzie Briańskim (położonym na granicy między Białorusią a Rosją) ponownie pojawią się rodowe siedliska. Projekt ustawy został przyjęty przyjęty w pierwszym — konceptualnym czytaniu, na sesji briańskiej Dumy okręgowej w dniu 24 lutego. Co to jest: zwrot ku pańszczyźnie czy forma przyciągnięcia na ziemię nowych, efektywnie działających gospodarzy? Czy można uczynić swój ogródek działkowy lub daczę rodowym siedliskiem? Te i wiele innych pytań omawiali posłowie Dumy.

Jak opowiedział w przeddzień posiedzenia przewodniczący komitetu ds. polityki rolnej Iwan Miedźwiedź, myśl o konieczności przywrócenia rodowych siedlisk na terytorium regionu zasugerował prawodawcom gubernator obwodu briańskiego Nikołaj Dienin, na styczniowym posiedzeniu Dumy. Idea spodobała się posłom, otrzymała udokumentowaną formę i była jednogłośnie zaakceptowana przez członków komitetu polityki rolnej. Przywrócić klasyczny system rosyjskich wsi, stworzyć mikroklimat dla komfortowego życia człowieka — to jedne z podstawowych zadań projektu "Ustawy o rodowych siedliskach w obwodzie briańskim".

Projekt ustawy przede wszystkim proponuje określenie statusu rodowego siedliska, i skierowany jest, przede wszystkim, na przyciągnięcie zamożnych ludzi, którzy chcą stworzyć na swojej ziemi siedlisko i żyć w nim, nie pracując jako hodowcy czy rolnicy, zaznaczył Iwan Miedźwiedź. «Możecie zbudować dom i posadzić ogród, a następnie oddać siedlisko w spadku swoim dzieciom. Powinniśmy stworzyć warunki dla kształtowania własnego rodowego siedliska, "gniazda", biorąc pod uwagę realia XXI wieku.
To zapewne stanie się wyznacznikiem prestiżu i podniesie stopę życiową osób zamieszkujących tereny wiejskie na nowy, wyższy poziom. Piękne siedliska na briańskiej ziemi — ten obraz istotnie jest pociągający — zauważył przewodniczący komitetu. — Kawałek ziemi, który, przykładowo, nabyliście wcześniej, można zarejestrować i otrzyma on status rodowej siedziby. Jakie będą wymagania i kryteria, zostanie określone przez odpowiednie dokumenty, których opracowuje administracja naszego obwodu»
.

Jak objaśniła naczelnik zarządu administracji obwodu briańskiego Natalia Agajewa, «wszystkie możliwości z innych ustaw są tu sprowadzone w jedno». Jednak u posłów powstały pytania o celowości takiego prawa w ogóle, jeżeli nie wnosi ono nic nowego. Na to wicemarszałek Dumy Michaił Podobiedow powiedział: «Nasze zadanie to przyciągnąć ludzi na ziemię. A formy prawne własności ziemi i gospodarstw trzeba jeszcze dopracować. Uważam, że jest prawdopodobne, iż przyjadą do nas ludzie ze wschodu tworzyć tu rodowe siedziby». «Może, — dodał Dienin, — z tej możliwości nikt nie skorzysta, lecz podstawa prawna ku niej powinna istnieć».

Tymczasem projekt ustawy wstępnie został przyjęty, przy pierwszym czytaniu. Początkowe rozważania pokazują, że prawo można niejednoznacznie interpretować w tej formie, w jakiej istnieje na dzień dzisiejszy. Ale idea otrzymała aprobatę większości posłów regionu, i wkrótce dokument będzie opublikowany pod ogólnonarodową dyskusję. Następnie nad jego dopracowaniem będzie działać specjalna grupa, która podsumuje wstępne propozycje i wniesie poprawki do projektu.

Źródło: http://www.news.nashbryansk.ru/2011/02/25/routine/poyavyatsya-rodovye-usadby/
Za: http://www.ecoby.info


Wyszukaj

Polecamy